Ахуйн Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн технологи Орчин үеийн өндөр технологийн аргаар аэроб, анаэроб хосолсон бохир ус цэвэрлэх “Хөвсгөл” брендийг бий болгон ашиглаж байна.Монгол орны нөхцөлд тохирсон, патентлагдсан шийдэл. Айл өрх аймаг, сум амралт сувилал аялал жуулчлал аль ч газрын бохир усыг “Хөвсгөл далайн ус” шиг цэвэр болгоно.