Зөвлөх үйлчилгээ

  • Цэвэрлэх байгууламжийн туршилт, тохируулга
  • Ус хангамжийн байгууламжийн тооцоо, загварчлал
  • Бүх төрлийн зураг төсөл, дизайн шийдэл
  • Бохир ус зайлуулах, цэвэрлэх байгууламжийн шийдэл
  • Ариун цэврийн байгууламжийн шийдэл
  • Сэргээгдэх эрчим хүчний шийдэл
  • Дэвшилтэт технологи, ногоон шийдэл