Танилцуулга

Ховдтул компани 1997 онд байгуулагдсан, жуучлал, худалдаа, зураг төсөл, барилга, усны салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг, бохир ус цэвэршүүлэх технологийг хөгжүүлэх, бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг барих, угсрах, зураг төсөл хийх, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, насос, усан сан, барилга байгууламжуудын оновчтой шийдлийг гаргах, зөвлөгөө өгөх, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх зорилготой ажилдаг. Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийг ашиглах чиглэлээр 0.5-5кВт эрчим хүч гаргах зөөврийн усан цахилгаан болон бага оврын салхины цахилгаан үүсгүүр барих угсрах, нийлүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг.

АНУ, ОХУ, Хятад, Англи, Герман, Финлянд, Чех, Солонгос, Эстони зэрэг улс орнуудтай хамтын ажиллагаатай.