Хэнтий аймгийн Биндэр сумын цэвэрлэх байгууламжийн угсралт, хүчин чадал хоногт 30м3

  Айл өрх, амралт, барилга обьектын Эко-халаалт Экохалаалт гэдэг нь эрчим хүчний болон эдийн засгийн хувьд уламжлалт технологиос ихээхэн хэмнэлттэй, инноваци шингэсэн, туршигдсан, үр дүн нь тодорхой технологийн шийдэл юм. Уснаас дулаан үйлдвэрлэх 3-90 кВт хүчин чдалтай төрөл бүрийн экоэлектрон зуухнуудыг үндэсний стандартын дагуу үйлдвэрлэж нийлүүлж, угсралт, ашиглалтыг  хариуцаж байна.