Author Archives: Admin

Айл өрх, амралт, барилга обьектын Эко-халаалт

Эко халаалт гэдэг нь эрчим хүчний болон эдийн засгийн хувьд уламжлалт технологиос ихээхэн хэмнэлттэй, инноваци шингэсэн, туршигдсан, үр дүн нь тодорхой технологийн шийдэл юм.

Уснаас дулаан үйлдвэрлэх 3-90 кВт хүчин чдалтай төрөл бүрийн экоэлектрон зуухнуудыг үндэсний стандартын дагуу үйлдвэрлэж нийлүүлж, угсралт, ашиглалтыг  хариуцаж байна.

30-40м2 талбай халаах экошийдэл

Нар, цахилгаан хосолсон халаалтын шийдэл

1кВт цахилгаан ТЭН бүхий 30м2 талбай халаах вакуум халаалт

Нэг айл, ТҮЦ, жижиг барилгын вакуум халаалт

Хэнтий аймгийн Биндэр сумын цэвэрлэх байгууламжийн угсралт, хүчин чадал хоногт 30м3

  Айл өрх, амралт, барилга обьектын Эко-халаалт Экохалаалт гэдэг нь эрчим хүчний болон эдийн засгийн хувьд уламжлалт технологиос ихээхэн хэмнэлттэй, инноваци шингэсэн, туршигдсан, үр дүн нь тодорхой технологийн шийдэл юм. Уснаас дулаан үйлдвэрлэх 3-90 кВт хүчин чдалтай төрөл бүрийн экоэлектрон зуухнуудыг үндэсний стандартын дагуу үйлдвэрлэж нийлүүлж, угсралт, ашиглалтыг  хариуцаж байна.

Ахуйн Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн технологи Орчин үеийн өндөр технологийн аргаар аэроб, анаэроб хосолсон бохир ус цэвэрлэх “Хөвсгөл” брендийг бий болгон ашиглаж байна.Монгол орны нөхцөлд тохирсон, патентлагдсан шийдэл. Айл өрх аймаг, сум амралт сувилал аялал жуулчлал аль ч газрын бохир усыг “Хөвсгөл далайн ус” шиг цэвэр болгоно.