Category Archives: Мэдээлэл

Айл өрх, амралт, барилга обьектын Эко-халаалт

Эко халаалт гэдэг нь эрчим хүчний болон эдийн засгийн хувьд уламжлалт технологиос ихээхэн хэмнэлттэй, инноваци шингэсэн, туршигдсан, үр дүн нь тодорхой технологийн шийдэл юм.

Уснаас дулаан үйлдвэрлэх 3-90 кВт хүчин чдалтай төрөл бүрийн экоэлектрон зуухнуудыг үндэсний стандартын дагуу үйлдвэрлэж нийлүүлж, угсралт, ашиглалтыг  хариуцаж байна.

30-40м2 талбай халаах экошийдэл

Нар, цахилгаан хосолсон халаалтын шийдэл

1кВт цахилгаан ТЭН бүхий 30м2 талбай халаах вакуум халаалт

Нэг айл, ТҮЦ, жижиг барилгын вакуум халаалт