HydroFLOW™ -Зэв арилгах төхөөрөмж

Picture1

Шугам сүлжээнд зэврэлт үүссэнээс  үүдсэн хор уршиг :

1.Усны урсгалын хэмжээг багасгадаг.
2.Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжинд засвар байнга хийх шалтгаан болдог.
3.Ус дамжуулах хоолой бөглөрөх, ус байнга гоожих ба дуслах улмаар хоолойд эвдрэл үүсэх гол шалтгаан болдог.
4.Хоолойн бөглөрлийг арилгахын тулд химийн бодисуудыг хэрэглэхэд хүргэдэг
5.Цахилгаан эрчим хүчийг алдагдалд оруулдаг.

Picture3Picture4  HydroFLOW™  нь усан хоолойн системийг бүхэлд нь хамарсан маш хүчтэй, тасралтгүй ажиллах цахилгаан орон зайг үүсгэдэг.
HydroFLOW™ технологийн үүсгэсэн цахилгаан орон зай нь урвалд орох болон үл орох кристал цөмийг идэвхжүүлнэ. Дамжуулж буй цахилгаан орон зайнд синусын долгионыг үүсгэснээр усан дахь давсны бүтцийг задална.

Соронзон орон зайг үүсгэх арга нь зэвийг соронзон шүүлтүүрээр дамжуулан бөөгнөрүүлснээр тууж гаргахад хялбар болгодог. Hydropath технологи нь бактерийг цэвэр усан бүрхүүлтэй болгон цэнэглэж osmotic даралтаар тэсрүүлж устгана.

 

 

Уг төхөөрөмж нь шугам сүлжээний зэвийг арилгахаас гадна усан дахь химийн бодис  болон хлорын хэрэглээг багасгадаг . Мөн шугам сүлжээний насжилтийг уртасгана.

 

Доорх зурагт төхөөрөмжийг ашигласны үр дүнг харуулав.

  Цэвэрлэгээний өмнөх байдал

Picture5

дараа нь

Picture6