Ус хэмнэх шүүр

Picture14

Picture15 Picture16 Picture17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даралттай орж ирэх усны хэмжээг тохируулах зарцуулалтыг багасгаж хэмнэх боломжтой.

Усны хэмнэлттэй суултуур

Picture19.emf