Үл буцаах клапан

Picture18

Усны тоолуураар урсах усны чиглэлийг өөрчилж /тог тасрах, ус гэнэт тасалдах, ус буулгах гэх мэт тохиолдолд /  усны тоолуурын эд анги механизмыг гэмтээхгүй байх
 Усны тоолуртай хэрэглэгчийн халуун усны заалт нь буцах шугамаар эргэж буцаахгүйн тулд  үл буцах клапанг тавидаг.