Хүйтэн усны өргөлтийн насос

Picture21

Тус хүйтэн усны өргөлтийн насос нь ОХУ-ын насосуудыг бодвол  дуу чимээ багатай, тохируулах боломжтой.

Насосыг цагийн хуваарийн долоо хоногийн тодорхой өдөр цагаар тохируулаж ажиллуулах боломжтой. Усны зарцуулалт бага байдаг цагаар  эрчим хүч болон ус хэмнэх зорилгоор ажиллагааг хөнгөлөх боломжтой.

 

Насос тус бүрийг гараар зогсоох боломжтой. Ажлын дугуйны эргэлтийг мөн гараар тохируулах боломжтой. Ингэснээр  түр хугацаанд гараар унтрааж засвар хийх боломжтой болдог.