Хүйтэн усны насосны

Picture20

Уг удирдлагын самбар нь олон давуу талтай :

-Удирдлагын панельд насос тус бүрийн ажиллагааны тавилыг өөрчлөн сольж болдог.
Жич: насос гэмтэлтэй бол ажиллагаанаас гаргах, насосыг нөөцөнд үлдээх зэргийг тохируулж болно.

-Уг удирдлагын самбар дээр ашиглалтын  өгөгдлүүдийг бүртгэж харах боломжтой. Мөн засвар үйлчилгээг илүү оновчтой болгох зорилгоор буруу ажиллагаа, буруу заалтыг бүртгэх боломжтой.

 Солих хугацааг нь тодорхойлох зорилгоор үндсэн тоноглолуудын ашиглалтын хугацааг бүртгэх боломжтой.